Röksäkring vid inbrotts- och överfallslarm
Support

Service

Vi utför service och reparation på SmokeCloak rökmaskiner.


Garanti

  • SmokeCloak Easy-serien: 5 års garanti.
  • Garantin avser fabrikationsfel, ej fel som uppkommit genom slitage.
  • Garantin gäller endast om bara SmokeCloak Rökvätska har använts.
  • Garantin gäller ej igensatt värmeblock eftersom detta beror på att någon felaktig vätska har använts eller att maskinen inte har sköts enl skötselråd.

Kontakt:
Tel: 08-442 56 50
E-post: info (at) primetime.se