Röksäkring vid inbrotts- och överfallslarm
Om oss

Primetime AB grundades 1983 och har med tiden blivit en trygg och självklar leverantör av syntetisk rök, dels med SmokeCloak för larminstallationer och dels med Trainer för räddningsutbildning, industrier, ventilationstest, ledningsinventering, vindtunnlar, flygsimulatorer etc. Vår verksamhet består främst av försäljning och uthyrning. Vi är verksamma i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen.